Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi działa już od 21 lat. To właśnie w 1999 roku z inicjatywy działającej na całym świecie organizacji TFP – broniącej tradycyjnych wartości – powstało stowarzyszenie, które dwa lata później przeistoczyło się w Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, na którego czele niezmiennie stoi prezes Sławomir Olejniczak.

Misją SKCh im. Ks. Piotra Skargi jest promowanie i obrona podstawowych dla chrześcijańskiej cywilizacji wartości, takich jak: tradycja, rodzina i własności oraz zasad moralnych w życiu społecznym i kulturalnym poprzez działalność społeczną, religijno‑oświatową, kulturalną i charytatywną.

I tak rzeczywiście się dzieje. SKCh im. Ks. Piotra Skargi ma już na swoim koncie kilkaset akcji, którym przyświeca jeden cel – Przebudzić sumienia Polaków. Są to nie tylko kampanie związane z promocją dewocjonaliów, ale również akcje społeczne, prowadzenie portalu informacyjnego,  jak zbiórki pieniężne na budowy kościołów czy akcje charytatywne jak pomoc szpitalom podczas trwania pandemii.

SKCh im. Ks. Piotra Skargi dociera do swoich odbiorców również za pomocą zaprzyjaźnionych serwisów takich jak:

  • Protestuj.pl – gdzie obywatele poprzez podpisywanie petycji mogą skutecznie wywierać presję na politykach czy instytucjach państwowych w celu zablokowania szkodliwych dla Polaków ustaw lub odwołania nieodpowiedzialnego polityka ze swojej funkcji.
  • PCh24.pl – wiarygodny i niezależny portal informacyjny, tworzony przez katolików dla katolików.
  • Popierajmy.pl – platforma, dzięki której Polacy mają możliwość wspierania – nie tylko finansowo – pozytywnych działań jak i osobistości.

Wszelkie działanie SKCh im. Ks. Piotra Skargi możliwe jest, dzięki wsparciu tysięcy Darczyńców i Dobrodziejów z całego świata, którzy również podzielają katolicki punkt widzenia i nie zamierzają bezczynnie czekać na rozwijającą się lewicową propagandę. To właśnie dzięki takim postawom Stowarzyszenie dalej może kontynuować swoją pracę i budzić sumienia Polaków.

Kategorie: Ogólne

Dodaj komentarz