Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej wybudowało kolejną kaplicę w Sudanie Południowym

Chrześcijaństwo od początków swojego istnienia opierało się na szerzeniu Słowa Bożego na cały świat. Przez to właśnie tak ważna jest praca misjonarzy i osób, które wspierają ich na swojej drodze. Cegiełkę do tego dokłada także znane Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej, które niedawno wybudowało kolejną kaplicę w Sudanie Południowym. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej Więcej…

SKCh Piotra Skargi

Prezes Sławomir Olejniczak o działalności SKCh im. ks. Piotra Skargi w czasie epidemii

W dzisiejszych czasach szczególnie trudno jest znaleźć w sobie siłę do działania, jednak to właśnie czas epidemii jest wbrew pozorom najlepszą okazją do przemyśleń na temat własnej postawy. Ciekawość może jednak rodzić pytania, jak działają katolickie organizacje w tym okresie? Prezes SKCh im. ks. Piotra Skargi Sławomir Olejniczak odpowiada. Stowarzyszenie Więcej…

Św. Teresa z Avila

Św. Teresa z Avila – krótka historia

Spośród licznych świętych wyróżnić należy świętą Teresę z Avila, której postawa stała się inspiracją dla wielu przyszłych pokoleń i mimo że święta żyła setki lat temu, jej spojrzenie na świat jest ponadczasowe i przede wszystkim pełne wiary. Kim była św. Teresa z Avila i jak stała się przykładem dla innych? Więcej…

Piotr Skarga - historia

Piotr Skarga – krótka historia

Świat podczas swego istnienia miał okazję „gościć” wiele wspaniałych osób, które były zdolne zainspirować przyszłe pokolenia. W obronie wiary i moralności taką osobą niewątpliwie był Piotr Skarga, którego dzieło jest wykonywane do dzisiaj. Kim była ta postać i czym jest jego spuścizna – Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi (SKCh im. ks. Więcej…

Chełmce – historia wsi

W Polsce można znaleźć wiele malowniczych miejscowości, które mimo niewielkiej wielkości posiadają bogatą historię, która często sięga czasów sprzed kilkuset lat. Ciekawym miejscem na odwiedziny jest wieś Chełmce, w której mieści się kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Chełmce są dużą wsią, znajdującą się w pobliżu legendarnego jeziora Gopło, przy Więcej…

Święta Katarzyna Aleksandryjska – życiorys patronki

Na przestrzeni wieków, niektóre postacie historyczne znacznie się odznaczały, uważane były za godne naśladowania, dokonywały rzeczy, które w znacznym stopniu wpływały na rozwój chrześcijaństwa, przez co zostały kanonizowane. Jedną z takich osób była Katarzyna Aleksandryjska. Święta Katarzyna Aleksandryjska jest jedną z Czternastu Świętych Wspomożycieli, czyli pocztu świętych, których modły o Więcej…