Świat podczas swego istnienia miał okazję „gościć” wiele wspaniałych osób, które były zdolne zainspirować przyszłe pokolenia. W obronie wiary i moralności taką osobą niewątpliwie był Piotr Skarga, którego dzieło jest wykonywane do dzisiaj. Kim była ta postać i czym jest jego spuścizna – Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi (SKCh im. ks. Piotra Skargi)?

Piotr Skarga, wyjątkowy duchowny

Piotr Skarga urodził się na Mazowszu w 1536 roku. Wywodził się ze szlacheckiej rodziny Świątków. Już jako młodzieniec wyróżniał się inteligencją, dlatego w wieku 17 lat wstąpił na Akademię Krakowską. Podczas nauk poznał jednak wielu duchownych, a sam jako człowiek wiary postanowił zrezygnować z dalszej edukacji i w 1562 roku przyjął święcenia. Zaczął być kaznodzieją we Lwowie, gdzie szybko został doceniony jako świetny mówca. Z tego powodu w niedługim czasie Piotr Skarga został kanclerzem kapituły lwowskiej. Mimo swojego pochodzenia i wysokiego stanowiska nie prowadził bogatego życia, ponieważ wszystko, co miał oddawał potrzebującym. Był obarczony wieloma obowiązkami, jednak nadal odwiedzał chorych w szpitalach i spowiadał skazańców. Przez swoje gorące mowy był obiektem wielu ataków, a liczne opinie reformatów sprawiły, iż kilka razy musiał zmieniać miejsce posługi. W pewnym momencie wstąpił do  zakonu jezuitów, ponieważ wyjątkowo podobały mu się nauki płynące z bycia tamtejszym zakonnikiem – jezuici nieprzerwanie walczyli z reformacją, której również Piotr Skarga był przeciwnikiem. W swojej karierze często bronił wiary. Swego czasu udało mu się nawet zostać kaznodzieją na dworze Zygmunta III Wazy. Uważał, że wbrew pozorom duchowni powinni ingerować w politykę, ponieważ wiara jest sumieniem rządzących.

Niecałe pięć wieków od narodzin duchownego, a więc na przełomie XX i XXI wieku w mieście Kraków założono Instytut Piotra Skargi. Organizacja ta, podobnie jak swój patron, przede wszystkim broni Kościoła i nauk, które promuje. To szczególnie ważne zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ponieważ liczne lewicowe media propagują pornografię, ideologię LGBTQ+, edukację seksualną dla najmłodszych, aborcję i eutanazję – mówiąc w skrócie, chcą przyzwolenia na zepsucie społeczeństwa. Tymczasem Europa została zbudowana na rodzinie i wierze w Boga. Te wartości to fundamenty, które w pewnym momencie mogą runąć. Takiemu rozwojowi wypadków starają się przeciwdziałać środowiska konserwatywne, jak np. to skupione wokół Stowarzyszenia Piotra Skargi. Instytucja ta organizuje liczne marsze, pikiety, konferencje zrzeszające katolików świeckich, którzy łączą się w celu obrony moralności w Polsce.

Kategorie: Historia

Dodaj komentarz