Gdybyśmy dziś zdeklarowanemu katolikowi dali do rozwiązania test z wiedzy o religii katolickiej, moglibyśmy się mocno zdziwić. To jak wielkie są braki i jak wiele sprzecznych z katolicyzmem odpowiedzi moglibyśmy dziś uzyskać świadczy o kryzysie jaki przeżywa Kościół. Są na szczęście wierni, którzy szukają prawdy i sami zaczynają zgłębiać nauczanie do tej pory im nieznane. Pomaga im w tym niezwykła książka, którą napisał i wydał dr Romano Amerio.

Braki w wiedzy o Kościele a dostępność edukacji

Ortodoksyjnych źródeł jest jednak jak na lekarstwo, dlatego warto tutaj wyróżnić działania jakie podejmuje wywodzące się z Krakowa Stowarzyszenie Piotra Skargi w celu szerzenia autentycznej nauki o Kościele i wiary katolickiej. Publikują oni książki, ebooki, broszury poświęcone choćby takim zagadnieniom jak Najświętszy Sakrament, tradycyjna pobożność katolicka, kult Matki Bożej Fatimskiej, czy potrzeba zachowania Rytu Rzymskiego Mszy Świętej jako wyjątkowego dziedzictwa i skarbu chrześcijaństwa.

Podobnie cennym zasobem jest pozycja książkowa pt. “Iota Unum” autorstwa Romano Amerio. Tytuł nawiązuje do fragmentu Pisma Świętego: “Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni” (Mt 5, 18). I takie motto również przyświeca włoskiemu doktorowi filozofii i teologowi, gdy opisuje nauczanie przed i po soborze Watykańskim II. Dodajmy, nauczanie, które wciąż ewoluuje i w czasie pontyfikatu obecnego papieża otrzymało nowy kierunek m.in. za sprawą encyklik „Fratelli Tutti” oraz „Laudato Si”.

Co to jest kryzys Kościoła i czym się przejawia?

Dr Romano Amerio wykazuje w swojej publikacji genezę przemian w teologii katolickiej i opisuje sposoby dzięki którym forsowano progresywną naukę. Autor przedstawia całą historię kryzysów jakie przeżywał Kościół na przestrzeni wieków. Rozważa przy tym sens kryzysu. Jak wiemy z błędnej definicji mogą płynąć błędne wnioski, dlatego autor bardzo dokładnie przygląda się temu pojęciu i przekłada je na grunt katolicki. Bada on wątki innych kryzysów w Kościele oraz ich recepcji wśród wszystkich wiernych.

Istotną wartością tej książki jest jednak jej część poświęcona przedstawieniu tradycyjnego spojrzenia na wiele ważnych kwestii jak np. kwestia miłości małżeńskiej, planowania rodziny oraz rozwodów, stosunków jednostka-państwo i państwo-Kościół, podstawy wiary i różne zagadnienia z zakresu moralności chrześcijańskiej. Autor bardzo uczciwie przedstawia zmiany jakie się dokonały. Nie czyni on tego na bazie domysłów, ale podaje konkretne dokumenty, wypowiedzi czy opisuje zjawiska wynikające z dokonanych przemian. W kontrze podaje wielowiekowe nauczanie Kościoła podkreślając jego ciągłość i trafność. Amerio pokazuje jak bardzo nowocześni teologowie ulegli marksizmowi i innym niebezpiecznym doktrynom z gruntu antykatolickim i jakiego spustoszenia dokonali.

Wnioski Romano Amerio – nie traćmy ducha

Mimo wszystko Romano Amerio pozostając prawym katolikiem zachowuje nadzieję i nie przeraża go chwilowa słabość Kościoła. Jak sam wskazuje: “Droga od wyniszczenia do wyniesienia – oto jest niewątpliwie szlak wskazywany przez wiarę”. Kościół da sobie radę, ale czy my sami będziemy mogli tego dokonać. Tego nie wiadomo. Zawsze jednakże możemy przeciwstawiać się złemu, sięgając do źródeł i dobrych opracowań. Książka Ameriego jest pod tym względem bardzo przydatna. Można ją czytać od deski do deski, ale równie dużo można z niej wyciągnąć korzystając z niej okazjonalnie lub czytając ją tylko w razie potrzeby. Autor zadał sobie ogromny trud stworzenia tak obszernego kompendium wiedzy o Kościele, także tym ukształtowanym przed Vaticanum II.

Powstaje jednakże pytanie czy dzisiejszego kryzysu w Kościele dało się uniknąć? Z pewnością tak, ale niestety głos osób stających w obronie tradycyjnego nauczania Kościoła Katolickiego był notorycznie zagłuszany lub marginalizowany. Świadczy o tym nikła świadomość religijna katolików czy uleganie fałszywym poglądom, którzy widocznie zatracili sensus fidei. “Iota Unum” jest pozycją obowiązkową dla każdego katolika szanującego Kościół i wiarę. Bogactwo nauczania w niej zawarte z pewnością pomoże przetrwać wiernie ten trudny dla Kościoła czas.


Warto przeczytać: Św. Teresa z Avila – krótka historia

Kategorie: Ogólne

Dodaj komentarz