Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi działa już od ponad dwóch dekad. Początki jego istnienia sięgają czerwca 1999 roku, kiedy to z inicjatywy Leonarda Przybysza – działacza sieci organizacji pozarządowych TFP (od angielskiego skrótu: Tradition, Family, Property) – powstało stowarzyszenie, na czele którego stanął Sławomir Olejniczak. Kilkuosobowa inicjatywa świeckich katolików, początkowo pracujących w prowizorycznych warunkach, za to z wielką energią i pasją do działania, dziś jest znaną w Polsce i Europie organizacją społeczną, za którą stoją setki tysięcy darczyńców.

Początki działalności i motywacje moralne członków SKCh im. Ks. Piotra Skargi

Warto dodać, iż po pierwszych dwóch latach działalności obok Stowarzyszenia Księdza Skargi założono Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, na którego czele również stanął prezes Sławomir Olejniczak. Do dziś w gronie zaufanych współpracowników prowadzi on SKCh im. Ks. Piotra Skargi, jak również utworzone w 2020 r. dla rozwoju społeczności wokół kluczowego pisma wydawanego przez to środowisko Stowarzyszenie „Polonia Christiana”.

Misją SKCh im. Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenia „Polonia Christiana” jest promowanie i obrona podstawowych dla chrześcijańskiej cywilizacji wartości, takich jak: tradycja, rodzina i własności oraz zasad moralnych w życiu społecznym i kulturalnym poprzez działalność społeczną, religijno‑oświatową, kulturalną i charytatywną. Jak możemy przeczytać w oficjalnym serwisie SKCh:

Kierując się wiarą i rozumem, wcielamy w życie katolickie zasady oraz kulturę wspólnej modlitwy i pracy. Prowadzimy badania i edukujemy. Tworzymy i rozwijamy media, formując katolickie elity i wywierając wpływ na opinię publiczną. Organizujemy kampanie promujące tradycyjną pobożność oraz akcje społecznego nacisku.

I tak rzeczywiście się dzieje. SKCh im. Ks. Piotra Skargi ma już na swoim koncie kilkaset akcji, którym przyświeca jeden cel – Przebudzić sumienia Polaków. Są to nie tylko kampanie związane z promocją dewocjonaliów, ale również akcje społeczne, prowadzenie portalu informacyjnego,  jak zbiórki pieniężne na budowy kościołów czy akcje charytatywne jak pomoc szpitalom podczas trwania pandemii.

Ilustracja społecznościowa jednej z kampanii charytatywnych prowadzonych przez SKCh im. Ks. Piotra Skargi

Niepoprawni politycznie, ale skuteczni

Skargowcy mają też odwagę zabierać głos i wyrażać swoje zdanie w sprawach kontrowersyjnych. Niekiedy sprowadza to na nich różnego rodzaju epitety czy pomówienia. Przykładowo, „Gazeta Wyborcza” pisze o SKCh im. Ks. Piotra Skargi jako o „fundamentalistach” bądź „ultrakatolickiej organizacji”. Niemniej jednak, trudno nie zauważyć dużej skali społecznego poparcia dla działań organizacji prowadzonej przez Sławomira Olejniczaka. Przykładowo, ich niedawną petycję Stop segregacji Polaków, w której sprzeciwiano się różnym formom przymuszania pracowników przez podmioty ich zatrudniające do przyjmowania szczepionek na COVID-19. Petycję tę podpisało ponad 75 tysięcy osób. Późniejsze zweryfikowane empirycznie doniesienia o nietrwałości i małej skuteczności szczepionek przyznały rację przeciwnikom przymusu szczepień.

SKCh im. Ks. Piotra Skargi dociera do swoich odbiorców również za pomocą zaprzyjaźnionych serwisów takich jak:

  • Protestuj.pl – gdzie obywatele poprzez podpisywanie petycji mogą skutecznie wywierać presję na politykach czy instytucjach państwowych w celu zablokowania szkodliwych dla Polaków ustaw lub odwołania nieodpowiedzialnego polityka ze swojej funkcji.
  • PCh24.pl – wiarygodny i niezależny portal informacyjny, tworzony przez katolików dla katolików.
  • Popierajmy.pl – platforma, dzięki której Polacy mają możliwość wspierania – nie tylko finansowo – pozytywnych działań jak i osobistości.

Oddzielny kawałek historii napisał magazyn „Polonia Christiana”. Pismo to, które w pewnym momencie osiągało nakład nawet 30 tys. egzemplarzy, ukazuje się co dwa miesiące, dostarczając na blisko stu stronach bogatej lektury religijnej, społecznej i politycznej. Przez blisko 15 lat ukazało się ponad 90 numerów pisma, a w legendę obrosły już niektóre z jego barwnych okładek. Obecnie redaktorem naczelnym „Polonia Christiana” jest Jerzy Wolak.

Wszelkie działanie SKCh im. Ks. Piotra Skargi możliwe jest, dzięki wsparciu tysięcy Darczyńców i Dobrodziejów z całego świata, którzy również podzielają katolicki punkt widzenia i nie zamierzają bezczynnie czekać na rozwijającą się lewicową propagandę. To właśnie dzięki takim postawom Stowarzyszenie dalej może kontynuować swoją pracę i, jak podkreśla w wielu miejscach za swoim patronem księdzem Skargą, budzić sumienia Polaków.

Kategorie: Ogólne

Dodaj komentarz