W dzisiejszych czasach wiara jest tłamszona przez opinie lewicowych dziennikarzy i polityków, jednak nadal istnieje grono ludzi, które nie zapomina, iż to właśnie wiara w Boga, jego Słowo i honor oraz rodzina są wartościami, które zbudowały Europę taką, jaką jest dzisiaj. Chcąc bronić fundamentów społeczeństwa, warto zainteresować się organizacją, którą jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej (SKCh im. ks. Piotra Skargi). Czym zajmuje się ta instytucja i dlaczego warto ją wspierać?

Instytut ks. Piotra Skargi swoją działalność rozpoczął na przełomie ubiegłego wieku z obecnym. Jednym z założycieli, który szczególnie zasługuje na podkreślenie, jest Sławomir Olejniczak, który od lat stoi w obronie moralności i inspiruje innych do tego, by również nie bali się głosić tego, co przekazuje nam Bóg. Patronem organizacji nieprzypadkowo jest Piotr Skarga, czyli słynny duchowny znany ze swoich ognistych przemówień i zagorzałej walki z heretykami w czasach reformacji. Głosił swoje poglądy, uważając, iż Bóg jest jedyną drogą, a Kościół powinien ingerować w politykę, ponieważ właśnie on stanowi sumienie dla rządzących. Również Instytut Piotra Skargi stara się nieprzerwanie walczyć z wyzwaniami, które dostarcza dzisiejsze społeczeństwo. Chodzi na przykład o zgubną ideologię LGBT, wprowadzanie edukacji seksualnej do szkół (dla najmłodszych dzieci!), akceptację dla pornografii, aborcji oraz eutanazji.

W trosce o duchowe bezpieczeństwo naszego społeczeństwa Instytut Piotra Skargi od lat organizuje liczne pikiety, konferencje i marsze pro life, których celem jest obudzenie sumienia Polaków. Od 2006 roku organizacja jest współorganizatorem Marszu dla Życia i Rodziny. Jest też instytucją non profit. Oznacza to, że Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej (SKCh im. ks. Piotra Skargi) nie pobiera żadnych korzyści majątkowych płynących ze swojej działalności. Wszystkie akcje są finansowane przez darczyńców. Chodzi nie tylko o owe akcje, ponieważ Instytut Piotra Skargi wydaje także cyklicznie darmowe czasopismo Przymierze z Maryją, a także Polonia Christiana. Odpowiada również za portal internetowy o tej samej nazwie, a w skrócie PCh24.pl. Nie można zapominać także o tym, że opisywana instytucja od lat organizuje wiele ciekawych akcji, na przykład składanie lilii w Fatimie, oddawanie róż dla świętej Rity czy powierzenie siebie Jezusowi (złożenie zwoju z podpisami w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie).

Kategorie: Ogólne

Dodaj komentarz