Chrześcijaństwo od początków swojego istnienia opierało się na szerzeniu Słowa Bożego na cały świat. Przez to właśnie tak ważna jest praca misjonarzy i osób, które wspierają ich na swojej drodze. Cegiełkę do tego dokłada także znane Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej, które niedawno wybudowało kolejną kaplicę w Sudanie Południowym.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej to organizacja założona w mieście Kraków na przełomie XX i XXI  wieku. Jest to zrzeszenie katolików świeckich działające zgodnie z TFP, czyli innymi podmiotami z całego świata broniącymi tradycji, rodziny i własności. Sławomir Olejniczak, czyli prezes Stowarzyszenia wiele razy organizował z działaczami różne konferencje, marsze i pikiety pro-life, walcząc z herezją i głosząc Słowo Boże. Praca organizacji często dotyczy także hamowania propagandy LGBT, niedopuszczanie do wprowadzania edukacji seksualnej do szkół itd. Jednakże postępowanie w myśl chrześcijańskich wartości nie ogranicza się wyłącznie do działań na terenie naszego kraju. Z tego powodu Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej stara się Ewangelię szerzyć w państwach szczególnie dotkniętych nieszczęściem, a niewątpliwie jednym z nich jest Sudan Południowy. Każda parafia potrzebuje swojego sanktuarium, co zostało ostatnio umożliwione wiernym z Kowic i Piirciok.

W 2019 roku Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej zgodnie z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie i z poparciem Misjonarzy Kombinatów Serca Jezusowego przeprowadziło zbiórkę funduszy na dwie kaplice w Sudanie Południowym, diecezji Rumbek. Wspaniali darczyńcy umożliwili zebranie sporej kwoty wynoszącej 200 tysięcy złotych, dlatego już pod konie poprzedniego roku możliwe było rozpoczęcie pierwszych prac budowlanych. Niedawno Stowarzyszenie mogło cieszyć się informacją, że pierwsza kaplica Dobrego Pasterza w Kowic została zbudowana. Teraz natomiast można już ogłosić, że druga kaplica w Piirciok pod wezwaniem Chrystusa Króla także została skończona.

To bardzo radosne zdarzenie dla tamtejszych mieszkańców, a także pracujących na terenie Sudanu Południowego misjonarzy. Niestety, w związku z pandemią koronawirusa obie parafie czekają na poświęcenie i pierwsze Msze Święte w wybudowanych kaplicach. Stowarzyszenie zachęca do modłów w tej intencji. To kolejny krok, by Słowo Boże było obecne na całym świecie!

Kategorie: Ogólne

Dodaj komentarz