Spośród licznych świętych wyróżnić należy świętą Teresę z Avila, której postawa stała się inspiracją dla wielu przyszłych pokoleń i mimo że święta żyła setki lat temu, jej spojrzenie na świat jest ponadczasowe i przede wszystkim pełne wiary. Kim była św. Teresa z Avila i jak stała się przykładem dla innych?

Święta Teresa z Avila urodziła się 28 marca 1515 roku w malowniczej hiszpańskiej miejscowości Avila. Jej życie zostało na swój sposób ukierunkowane, kiedy miała zaledwie 14 lat, ponieważ w tamtym momencie zmarła jej matka. W tym samym czasie postanowiła oddać się Bogu, a jej ojciec oddał ją pod opiekę augustianek. Teresa chciała szerzyć Słowo Boże, więc z tego powodu cztery lata później została karmelitanką. Niestety, religijna ekstaza była często zaburzana przez dotykające Teresę liczne choroby. Kiedy tylko mogła, skupiała się na dziełach ówczesnych mistyków, czytała wiele książek i studiowała wiedzę, koncentrując się na duchowym doświadczaniu jej i kontemplowaniu wewnętrznemu. Inspirowały ją postacie wyjątkowe, takie jak Piotr z Alkantary, słynny asceta.

Św. Teresa z Avila mawiała, że udało jej się osiągnąć zjednoczenie doskonałe z Bogiem, co było związane z otrzymaniem przez nią tak zwanego daru błogosławionych łez. Została natchniona w taki sposób, iż umożliwiło jej to rozróżnianie grzechów ciężkich od lekkich, lecz jednocześnie głębiej zrozumiała ogólną istotę grzechu, szczególnie pod kątem dziedziczonego przez każdego człowieka grzechu pierworodnego. W swoich wypowiedziach odnosiła liczne sukcesy, jednak na jej przeszkodzie stanęli jej własni przyjaciele, którzy oskarżyli świętą, iż jej czyny są podyktowane przede wszystkim dziełem diabła. Sprawiło jej to ogromny ból. Kobieta zamknęła się w sobie i praktycznie odchodziła od zmysłów, rozmyślając nad tym, jak może znaleźć się jeszcze bliżej Boga.  Trwało to około dwa lata, podczas których podobno miał się jej ukazać sam Jezus Chrystus, w postaci jednocześnie widzialnej i niewidzialnej, choć cielesnej.

Przez całe swoje życie nie korzystała z dóbr materialnych i kierowała się przede wszystkim pomocą dla innych. To ona została inspiracją dla słynnego płótna Berniniego „Ekstaza Świętej Teresy”. Przyczyniła się do zreformowania reguł zakonnych – wnioskowała o skrajne ubóstwo. Za życia udało jej się założyć aż 17 zakonów. Rozumiała swoją niemoc w konfrontacji z grzechem, jednak nieprzerwanie dążyła do podporządkowania się Bogu.

Kategorie: Historia

Dodaj komentarz