Prezes Sławomir Olejniczak u abp. Marka Jędraszewskiego

Kraków, czyli miasto papieskie, w którym tak długo mieszkał i pracował św. Jan Paweł II, jest obecnie stolicą kurii, której przewodzi arcybiskup Marek Jędraszewski. Duchowny od lat jest ceniony za swoją odwagę w wygłaszaniu gorących przemówień, często piętnujących demoralizację dotykającą nasze społeczeństwo. Z tego powodu nierzadko metropolita jest obiektem ataków, Więcej…

Święta Katarzyna Aleksandryjska – życiorys patronki

Na przestrzeni wieków, niektóre postacie historyczne znacznie się odznaczały, uważane były za godne naśladowania, dokonywały rzeczy, które w znacznym stopniu wpływały na rozwój chrześcijaństwa, przez co zostały kanonizowane. Jedną z takich osób była Katarzyna Aleksandryjska. Święta Katarzyna Aleksandryjska jest jedną z Czternastu Świętych Wspomożycieli, czyli pocztu świętych, których modły o Więcej…